· rozwoj biznesu  · 5 min read

Poradnik Wyboru Idealnej Firmy IT dla Twojej Aplikacji

Zrozum, jak wybrać idealną firmę IT dla Twojej aplikacji. Dowiedz się o kluczowych krokach w definiowaniu potrzeb projektu IT, czym zwracać uwagę przy wyborze firmy IT, jak sprawdzić referencje i portfolio firmy IT, oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na temat software house'ów.

Zrozum, jak wybrać idealną firmę IT dla Twojej aplikacji. Dowiedz się o kluczowych krokach w definiowaniu potrzeb projektu IT, czym zwracać uwagę przy wyborze firmy IT, jak sprawdzić referencje i portfolio firmy IT, oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na temat software house'ów.

Outsourcing do software house to popularny sposób na delegowanie określonych zadań i funkcji zewnętrznej firmie w celu efektywnej realizacji projektu, co obejmuje nie tylko HR, szkolenia i księgowość, ale przede wszystkim tworzenie oprogramowania, co jest obszarem, na który większość firm decyduje się przy outsourcingu. Z uwagi na szybki rozwój działów IT w firmach, zapotrzebowanie na wyspecjalizowanych partnerów w tworzeniu oprogramowania jest wysokie, co sprzyja oszczędności czasu i kosztów oraz współpracy z partnerem, który przejmuje odpowiedzialność za sukces projektu.

W kontekście software house co to, kluczowe jest zrozumienie, że są to firmy specjalizujące się w tworzeniu nowoczesnych rozwiązań, takich jak aplikacje mobilne, strony internetowe, platformy B2B, aplikacje webowe czy internetowe, które odpowiadają na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów IT w Europie.

Jak zdefiniować swoje potrzeby i oczekiwania?

Kluczowe kroki w definiowaniu potrzeb projektu IT

 1. Określenie potrzeb i zdolności

Przygotowanie specyfikacji technicznej projektu, jeśli to możliwe, ocena wielkości projektu, ustalenie budżetu projektu oraz ustalenie niepodlegających negocjacjom terminów są kluczowe.

 1. Dodatkowe usługi

Rozważ, czy tworzenie oprogramowania powinno być uzupełnione o dodatkowe usługi.

 1. Wybór między rozwojem oprogramowania a doradztwem cyfrowym

Określ, czy potrzebujesz produktu software’owego, czy usługi doradztwa cyfrowego, która obejmuje analizę ryzyka, ocenę możliwości i sugestie strategii wzrostu.

 1. Specjalistyczna firma software’owa

Wybierz firmę specjalizującą się w Twojej branży, aby zapewnić optymalne wykorzystanie zasobów i lepsze zrozumienie potrzeb Twojego biznesu.

 1. Analiza biznesowa w pakiecie

Poproś firmę software’ową o bezpłatną analizę biznesową potencjalnej rentowności Twojego projektu.

 1. Zrozumienie potrzeb biznesowych

Firma IT powinna poświęcić czas na zrozumienie Twoich potrzeb i celów biznesowych przed zaproponowaniem jakichkolwiek rozwiązań.

 1. Rozwiązania dostosowane do potrzeb

Firma IT powinna oferować rozwiązania dostosowane do Twoich konkretnych potrzeb, a nie podejście uniwersalne.

 1. Definiowanie niszy Twojej firmy IT

Zrozum krajobraz konkurencyjny, zidentyfikuj usługi, rynek docelowy, kulturę i wartości.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze firmy IT?

Doświadczenie i Specjalizacja

Wybierając firmę IT, zwróć uwagę na jej doświadczenie oraz specjalizację w określonych branżach lub technologiach. Firmy takie jak Arlemi, które realizowały projekty w różnych branżach, mogą oferować wyższą jakość usług dzięki zdobytej wiedzy i doświadczeniu. Również specjalizacja w określonych sektorach, jak np. ecommerce czy transport, jest istotna, gdyż pokazuje zdolność firmy do dostosowania się do specyficznych wymagań i standardów danej branży

Portfolio i Referencje

Analiza portfolio firmy IT pozwala ocenić zakres i jakość wykonanych projektów. Na przykład, Aplikuj.pl posiadająca biura w wielu miastach w Polsce, może demonstrować różnorodność i skalę swoich usług. Ważne jest, aby sprawdzić dostępne referencje od innych firm, co może być wskazówką solidności i rzetelności potencjalnego partnera IT.

Transparentność Procesu Rozwoju

Nalegaj na przejrzystym procesie rozwoju oprogramowania z jasno określonymi kamieniami milowymi, harmonogramami i szacunkami kosztów. Transparentność w działaniach firmy IT minimalizuje ryzyko nieporozumień i pozwala na lepsze zarządzanie projektem.

Umiejętności Miękkie

Oprócz technicznych umiejętności, tak ważne są tzw. umiejętności miękkie, w tym efektywna komunikacja i zdolność do przekładania potrzeb biznesowych na wymagania techniczne. Firmy takie jak Arlemi, które oferują szeroki zakres usług IT, powinny również wykazywać wysoką kompetencję w interakcji z klientem i zrozumieniu jego celów.

Bezpieczeństwo Danych

W dobie cyfrowej ważne jest, aby wybrana firma IT posiadała solidne środki bezpieczeństwa danych, które chronią wrażliwe informacje przed nieuprawnionym dostępem. To kluczowy element, który może wpływać na ochronę zarówno danych firmy, jak i jej klientów.

SLA i Wsparcie

Upewnij się, że firma IT oferuje umowę SLA (Service Level Agreement), która szczegółowo określa poziom dostępności, czas reakcji i rozwiązania problemów, a także monitoring i raportowanie. Dobrze jest też sprawdzić, jak firma radzi sobie z bieżącym wsparciem i utrzymaniem systemów IT, co jest istotne dla ciągłości działania aplikacji i systemów.

Jak sprawdzić referencje i portfolio firmy IT?

Portfolio IT

Portfolio IT to zbiór prac prezentujących umiejętności, doświadczenie oraz osiągnięcia w programowaniu i realizacji projektów. Dobre portfolio powinno zawierać opisy rozwiązywania problemów, procesy myślowe, historie sukcesów, studia przypadków oraz hostowany kod w zdalnych repozytoriach. Ważne jest, aby portfolio zawierało także krótką biografię, dane kontaktowe oraz linki do innych profili czy stron internetowych. Regularna aktualizacja i utrzymanie zdalnych repozytoriów może pomóc w prezentowaniu rozwoju umiejętności na przestrzeni czasu.

Referencje i Testimoniale

Firma IT powinna być w stanie dostarczyć referencje i opinie od zadowolonych klientów, co może być dowodem solidności i rzetelności potencjalnego partnera IT.

Zakończenie i następne kroki

Dokonując wyboru idealnej firmy IT dla swojej aplikacji, należy uwzględnić szereg czynników, począwszy od precyzyjnego określenia potrzeb i oczekiwań, poprzez weryfikację doświadczenia i specjalizacji potencjalnych partnerów, aż po analizę ich portfolio i referencji. Podkreślenie znaczenia transparentności procesu rozwoju, umiejętności miękkich zespołu oraz gwarancji bezpieczeństwa danych i wsparcia posprzedażowego jest kluczowe dla sukcesu każdego projektu.

Współpraca z dobrze dobranym software house może przynieść znaczące korzyści dla twojego biznesu, zwiększając jego efektywność operacyjną i umożliwiając dostęp do innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Ostatecznie, wybór odpowiedniego partnera IT powinien być kierowany nie tylko bieżącymi potrzebami projektowymi, ale również długoterminową strategią rozwoju firmy i jej adaptacją do dynamicznie zmieniającego się środowiska cyfrowego.

FAQs

 1. Czym jest software house?

Software house to firma specjalizująca się w tworzeniu i utrzymywaniu produktów IT, zarówno od strony wizualnej i interfejsów użytkownika (front-end), jak i infrastruktury oraz przetwarzania danych na serwerze (back-end).

 1. Jak wybrać odpowiedni software house dla swojego projektu?

Aby wybrać odpowiedni software house, zacznij od spisania swoich oczekiwań i dokładnego opisania projektu. To pozwoli potencjalnym partnerom zrozumieć Twoje potrzeby i zaproponować odpowiednie technologie. Jeśli masz preferencje co do konkretnych technologii, upewnij się, że są one uwzględnione w rozmowach.

 1. Ile software house’ów działa w Polsce?

Na podstawie danych z 2021 roku, w Polsce funkcjonuje ponad 500 firm specjalizujących się w tworzeniu oprogramowania, według portalu Clutch.

Wróć do Bloga

Related Posts

View All Posts »
Automatyzacja Transportu - Jak Technologia Zmienia Twój Biznes

Automatyzacja Transportu - Jak Technologia Zmienia Twój Biznes

Zrozum, jak technologia i automatyzacja wpływają na branżę transportową. Od zastosowań mobilnych, przez zarządzanie flotą pojazdów elektrycznych, do przyszłości transportu zautomatyzowanego - odkryj, jak te zmiany wpływają na Twój biznes.